Küldetés

Az Egyesület célja, hogy tagjai révén aktívan részt vegyen a társadalom humán értékei és a motorizáció elterjedésével együtt járó technikai fejlődés követelményei közötti összhang megteremtésében, a közúti környezetvédelem és közlekedésbiztonság feltételeinek alakításában, az emberi tényezőknek a gépjárműtechnikai fejlesztésekbe történő hatékony integrálásában, az alternatív energiaforrások kínálta előnyök jobb kihasználásában, a társadalom elvárásaihoz és igényeihez jobban igazodó motorizációs technikai környezet kialakításában.

Ennek során:

 • részt vesz a Gépjármű Előírásokat összehangoló Világfórum (ENSZ-EGB) munkájában, melynek során alkotóan közreműködik:
  • a közúti környezetvédelmi szabályok bevezetésének véleményezésében,
  • a társadalom mozgássérült tagjainak közlekedésbiztonsági körülményeinek javításában,
  • a társadalom igényeinek és a motorizáció lehetőségeinek összehangolására törekvő megoldások kidolgozásában.
 • tagként részt vesz az Autógyártók Nemzetközi Szervezete (OICA) és az Autóipari Európai Szövetség (ACEA) munkájában,
 • a hazai közúti környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági joganyag Európai Uniós szabályokkal történő harmonizációja érdekében
  • konzultációs fórumokat szervez,
  • kapcsolatot tart az illetékes kormányszervekkel és a hasonló célkitűzéseket folytató társadalmi szervezetekkel,
  • felkérés alapján véleményezi az egyes bevezetésre kerülő jogszabályokat,
  • kapcsolatot tart az EU megfelelő szakági szervezeteivel,
 • állást foglal a közúti környezetvédelmi, illetőleg a közlekedésbiztonsági döntések és szabályozások tervezeteivel kapcsolatban,
 • figyelemmel kíséri a gépjárműiparban tevékenységet folytatókra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését,
 • közreműködik a közlekedéspolitikai koncepciók, elgondolások kialakításában,
 • nemzetközi szervezetek felkérése alapján adatokat, információkat, trendeket, elemzéseket állít össze és publikál, melyek alkalmasak az ország és a társadalom tagjai műszaki kultúrájának és fejlesztési szintjének bemutatására.

Legújabb hírek

Itt a lista: A 20 legnagyobb hazai autóipari beruházás

2016. November 11.
Több mint 7700 új munkahely, 637 milliárd forint értékű, már megvalósult, folyamatban lévő vagy bejelentett beruházás. Az Óbuda Group a 2015/16-os adatok alapján a 20 legnagyobb projektet foglalta táblázatba.

Termékfejlesztési részleggel bővül az Aventics Egerben

2016. November 08.
Központilag meghatározott, nemzetközi szerepet kap az Aventics Hungary Kft. újonnan létrejött termékfejlesztési részlege. A hazai csapat feladata az Egerben gyártott összes termékhez kapcsolódó fejlesztőmunka, valamint egy globális termékcsoport kialakítása.