Történet

AZ Egyesület rövid története

A Magyar Gépjárműipari Egyesület alapításának gondolata több forrásból táplálkozott.

A II. világháború után létrehozott autóipar gyárai közvetlen kapcsolatba kerültek a nemzetközi piaccal. Egyrészt a nagy léptékű licencbeszerzés mind a teherautó, mind a főegység- és szerelvénygyártás területén pótolta a kezdeti fejlesztési munkát. Másrészt a külföldi beszállítok termékei elősegítették a magyar járművek minőségstabilitását. Így az exportpiacokon viszonylag hamar, mar a múlt század ‘50-és éveiben ismertek lettek a magyar járművek. Továbbá ismertek lettek a magyar gyártási lehetőségek is a későbbi külföldi kooperációs partnerek szamara. Akik azután profitáltak a magyar munkaerő jó képzettségéből, a műszaki irányítás magas színvonalú kreativitásából.

A nemzetközi munkamegosztás további lépését jelentette, hogy a 20. század végére egyre több multinacionális cég telepítette leányvállalatát Magyarországra, elsősorban a termelés bővítésére, azonban jelentős cégek a K+F munkára is. A magyar autóipari szakemberek a Gépipari Tudományos Egyesület kereten belül működve egyre több hazai és külföldi konferencián, tanulmányúton szerepeltek. A FISITA (Autómérnökök Egyesületének Nemzetközi Szövetsége) munkájában mar a ‘60-as évektől széles körű tudományos nemzetközi kapcsolatokat építettek ki. A gyártóipar, a közlekedés, a kereskedelem szakemberei a ‘70- és évektől részt vettek az OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete), valamint az ENSZ EGB gépjárművekkel foglalkozó részlegek és munkacsoportok tevékenységében.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszékének és a Gépipari Tudományos Egyesület Gépjármű Szakosztályának vezetői a ‘90-és években – a külföldi példák alapján – kezdeményeztek a szakmai érdekeket képviselő és érvényesítő Autóipari Szövetség megalakulását.

Az országban működő nemzetközi és hazai autóipar 10 legjelentősebb vállalata 1998 decemberében megalakította a Magyar Gépjárműipari Szövetséget. Mar a következő évben felvették a szövetséget az OICA-ba dr. Emilio di Camillo elnök nagy értékű támogatásával. Jól indult az együttműködés. Az elnökség, a megalakult munkacsoportok a legfontosabb kérdésekkel foglalkoztak: vámügyek, munkaügyek, beszállítási stratégia, szakemberképzés, újrahasznosítás. 2002-ben az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) meghívta az MGSZ-t a Kapcsolat Bizottság (Liaison Committee) munkájába. Az OICA pedig Budapesten tartotta éves közgyűlését – magyar alelnököt választva. A tagvállalatok vezetői, szakemberei között kialakult kapcsolati rendszer is elősegítette az EU-csatlakozáskor a jogszabályváltozásoknak, a műszaki szabályzórendszernek a bevezetését, a problémák megoldását. A tagság az évek során 25–28 tagvállalatra nőtt, a növekedés szakmai bővülést is jelentett. Az autóipar mellett autókereskedelemmel, fejlesztéssel, kutatással foglalkozó társaságok is csatlakoztak. Időközben kiegészültek az alapszabályban lefektetett célok. Fő feladat a társadalom és a gyártóipar közt a MOTORIZÁCIÓ kérdésének képviselete lett.

A jelentősebb elvárások is eszerint alakultak:

–         a versenyképesség javítása,

–         az érdekek harmonizálása,

–         az információáramlás tökéletesítése.

Mindezek teljesítése a:

–         hazai kormányzati és intézményi szervezetekkel;

–         nemzetközi szövetségekkel

való együttműködés útján valósul meg.

A 2008 második félévéig a hazai gépjárműipar töretlen, dinamikus fejlődésen ment keresztül. Azonban a 2008 második felében kezdődő gazdasági válság igen érzékenyen érintette a nemzetközi autóiparhoz szorosan integrálódott hazai gépjárműipart is. A termelési volumen visszaesése különösen a haszongépjárművek és haszongépjármű alkatrészek, alrendszerek esetén volt igen jelentős, de a személygépjárművek és a személygépjármű alkatrészek, alrendszerek gyártása is jelentősen visszaesett.

A válság hatására több akkor MGSZ-es tagvállalat felfüggesztette tagságát, így 2009-re az MGSZ tagvállalatinak száma 15-re csökkent.

Az MGSZ 2008-ban megválasztott Elnöksége az MGSZ számára új stratégiát határozott meg: az MGSZ az autóipari vállalatok szakmai Elit Klubjává kíván válni és az ágazathoz kötődő, az MGSZ céljaival leginkább azonosulni kívánó vállalatokat szeretné volna az MGSZ soraiban látni. Az MGSZ a tagvállalatok számára több szolgáltatást kíván nyújtani, ezzel összhangban igyekszik a tagvállalatok és az ágazat érdekeit minél hathatósabban és hatékonyabban képviselni a magyar kormányzatnál. Egyúttal elkötelezetten kezdeményezi és támogatja a hazai gazdasági környezet regionális versenyképességének minél nagyobb mértékű javítását.

Az új stratégiához szükség volt az MGSZ szervezetének, gazdálkodásának, kormányzati kapcsolatainak és kommunikációjának átalakítására.

Az Új Elnökség az MGSZ pénzügyi helyzetét konszolidálta (2008), gazdálkodását transzparenssé tette.

 • 2009 elején átalakította az MGSZ adminisztrációs szervezetét átalakította és az MGSZ irodája 2009 nyarán új helyre költözött (Közlekedéstudományi Intézet, KTI – Budapest)
  • Új főtitkár: Rappensberger Csaba
  • Új asszisztens: Draskóczi Ágnes
  • Új könyvelő cég: Partner Kft
 • Az MGSZ 2009-ben új Munkacsoportokat alakított ki:
  • Kormányzati Kapcsolatok Munkacsoport
  • Munkaügyi Munkacsoport
  • Kommunikációs Munkacsoport
  • Tagság Bővítése Munkacsoport

Az Új Elnökség 2010 során 2 szintűvé alakította át az MGSZ tagvállalati struktúráját: az autóipari gyártó (un. rendes) tagvállatok mellett létrejött az autóiparhoz kötődő szolgáltató vállalatok számára a pártoló tagság intézménye. Az Új Elnökség tagdíjrendszert is átalakította: a tagdíjat a rendes tagvállalatok számára az éves árbevétel függvényében differenciálták, a pártoló tagvállalatok számára pedig igen kedvező tagdíjszintet állapítottak meg.

Az MGSZ Elnöksége a kormányzattal 2008 végétől intenzív tárgyalásokat folytat – az Autóipari Versenyképességi Munkacsoport keretén belül közvetlenül a Nemzetgazdasági Minisztériummal – először az elhúzódó gazdasági válság hatásainak mérséklése érdekében, majd a jövőbeni iparági növekedés lehetőségeit megalapozó intézkedések előkészítésében és véleményezésében.

A közelmúltban az MGSZ szakmai támogatója volt az alábbi szakmai rendezvényeknek és előadással is részt vett rajtuk:

 • 2010. május, FISITA Világkongresszus, Budapest
 • 2010. szeptember. 08-12, az MGSZ kiállítói megjelenése az Őszi BNV-n – a Szövetségek Szekciójában
 • 2011. április 12, a NOERR (MGSZ pártoló tagvállalat) szervezésében megrendezett autóipari konferencia: „A MAGYAR AUTÓIPAR ÉS A BESZÁLLÍTÓK : IPARÁGI ÉS JOGI AKTUALITÁSOK 2011”
 • 2011. május 25. az IIR Magyarország által megrendezett „Autóipari Szaknap” autóipari konferencián
 • 2011. június 8, a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által szervezett VI. Szász-Magyar Gazdasági Nap

Az MGSZ sajtó- és média jelenléte is növekedett 2010 és 2011 során:

 • 2010. szeptember. 8-12, az MGSZ kiállítói megjelenése az Őszi BNV-n – a Szövetségek Szekciójában
 • 2010. szeptember 22, Napi Gazdaság cikk az MGSZ-ről (az új Audi beruházásról szóló számban)
 • 2011. június MGSZ interjú a Gazdasági Tükörkép Magazinban

Mindezeken túl az MGSZ támogatja:

 • a Magyar Járműgyártás Nagykönyvének (A Lapcom gondozásában) létrejöttét (várható megjelenés 2011. október)
 • a Hungexpo által 2011 novemberében megrendezésre kerülő budapesti Autótechnika 2011 kiállítást
 • valamint autóipari konferenciát tervez 2011 novemberére.

Az erőfeszítéseknek és eredményeknek köszönhetően az MGSZ tagvállalatainak száma 2011 májusára a Mercedes-Benz Hungary csatlakozásával 20 tagvállalatra növekedett és immár mind a négy hazai OEM-et tömöríti.

Legújabb hírek

Interjú Szigeti Tiborral a LUK első magyar igazgatójával

2017. Augusztus 19.
Július 1-jétől Szigeti Tibor tölti be a Schaeffler-csoporthoz tartozó szombathelyi LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. gyárigazgatói pozícióját.

Denso: Az Ipar 4.0 nem egy lehetőség, hanem a mindennapjaink része

2017. Július 24.
A termelékenységet és a hatékonyságot robotizációval, automatizálással kell növelni – mondta az Autopronak adott interjújában Yukihiro Kato, aki áprilistól vezeti a Denso Gyártó Magyarország Kft.-t.